M O D E R N I S M A

En kulturblogg om modernismens epok. Vi besöker moderna mötesplatser, fikar på kondis och tankar på mackar som ingen längre minns. Varsamt letar vi efter rekordårens reliker. Samtidigt försöker vi filosofera kring en nyss flydd samtid. Kommer världen någonsin att bli så modern som den varit? © Henrik Nerlund (text) & Therese Nerlund (foto)

fredag, november 18, 2011

Från bensin till sopor på Södermalm


STOCKHOLM. Avvecklingen av Stockholms bensinstationer går snabbt. Från att ha funnits i vart och vartannat gathörn är stadsmacken idag en ovanlig företeelse. När vi för ovanlighetens skull lämnar landsvägen för storstaden känns glesbygdens macklöshet igen.

På Södermalm i Stockholm bor det över hundra tusen personer. I stadsdelen finns det idag två fungerande mackar. Översatt till resten av landet borde detta vara en bristsituation i paritet med det inre av Norrland. Medan vi försöker ta reda på hur de försvunna stationerna ser ut idag diskuterar vi varför stadens stationer idag är så få. På en avsnörd del av Brännkyrkagatan hittar vi resterna efter BP. En av alla dessa småmackar som det brittiska bolaget 1989 sålde till Uno-X står kvar i en ny roll. Den lilla funkislådan, vars fönstersättning och entré går att utläsa, har idag blivit soprum för Stockholmshem. Ett ganska tragiskt öde för en mindre tapp.

Vi stannar en stund och funderar på vad som är bäst av att rivas helt eller som här förvandlas till uppsamlings- plats för stadens avskräde. Nå väl, eftersom stationshuset trots allt finns kvar går det i alla fall att göra några mindre fynd. På baksidan av byggnaden minner fortfarande ett par solblekta dekaler om bensinhandeln som skett här.

Macken levde faktiskt en bra bit in på 2000-talet. Sista tiden var den skyltad som Hydro. Ett allmänt beslut i kommunfullmäktige 2004 beseglade dess öde liksom de flesta andra stationer i innerstaden. Hur länge resten av dem håller ut vet ingen.


Brännkyrkagatan. Uno-X har nedgraderats till soprum. Foto: Therese Nerlund.

Etiketter: ,

måndag, november 07, 2011

Grundstötta bilister i Roslagen


GRUNDET. Någonstans i Roslagen har ytterligare en småmack dukat under. När vi stannar till en sommar- eftermiddag är det lugnt vid de rester av bolaget Bilisten som fortfarande står kvar och minns. Här har det inte runnit någon bensin genom slangarna de senaste åren.

Bilisten grundades som en billighetskedja av Volvo 1976. Redan från början var affärsidén att sälja bensin via automat. Automatiseringen av bensinstationerna förändrade marknaden under sjuttiotalet och innebar det definitiva slutet för de personligare mackarna med personal som också tankande vid pumpen.

Tankomaten blev verklighet när samma teknik som användes för bankomaternas sedelutmatning vändes bak och fram och tillät exakt inmatning av sedlar. Tekniken utvecklades i Sverige och den första tankomatmacken invigdes redan i slutet av sextiotalet i Västerås.

Vi funderar över vad automatiseringen inneburit för livet på landsbygden. På sina håll, ett sätt att behålla delar av en utglesad service. På andra, nedläggning av butik och verkstad. Här i Grundet, till och med nedlagda automater.

Bilisten, som fortfarande finns kvar som bolag, har liksom de andra bensinföretagen en händelserik historia med uppköp och övertaganden. Redan 1985 såldes företaget till Shell som var ägare fram till slutet av nittiotalet. År 2000 köpte Bilisten ett stort antal mackar under namnet Polar av Shell. Efter ytterligare försäljningar hamnade bolaget i samma koncern som QStar.
Inget av detta syns vid det lilla vägskälet vid Grundet. Här står pumparna kvar under sitt glasfibertak med Bilistenloggan. En ganska akterseglad plats idag.

Vi stannar ett tag och pratar om just taket. Trots sitt rangliga skick är det lite av en raritet trots allt. Vi undrar om hur många andra formpressade tak av detta slag som tillverkats. Det är åtminstone det enda i sitt slag som vi sett under våra resor.

Ingen stannar längre här och svär över femtiolappar som fastnar i sedelautomaten. Eller väljer mellan blyfri eller blyad 98. Snart har också vi lockats av Sommarsverige att fara vidare längs med Roslagsvägarna.


Grundet. Sedelautomaten har svalt sin sista hundring. Foto: Therese Nerlund.

Etiketter: ,

onsdag, november 02, 2011

SPÖKMACKAR kommer som bok 2012


Vi har inlett ett samarbete med Tangent förlag och kommer tillsammans att ge ut boken SPÖKMACKAR, som bygger på de många hundra resor vi gjort i Sverige där vi besökt och fotograferat nedlagda bensinstationer i olika stadier av förfall.

Vi har samlat de allra finaste platser vi besökt och kommer att presentera dem med gamla och nya bilder och aldrig tidigare publicerat material. Boken kommer ut under början av våren 2012 och vi hoppas att ni som följer MODERNISMA kommer att gilla den!

Under tiden kommer bloggen att leva vidare och uppdateras regelbundet.


Henrik & Therese