M O D E R N I S M A

En kulturblogg om modernismens epok. Vi besöker moderna mötesplatser, fikar på kondis och tankar på mackar som ingen längre minns. Varsamt letar vi efter rekordårens reliker. Samtidigt försöker vi filosofera kring en nyss flydd samtid. Kommer världen någonsin att bli så modern som den varit? © Henrik Nerlund (text) & Therese Nerlund (foto)

söndag, februari 12, 2006

Sittande hunden i Malungsfors


MALUNGS- FORS. Trots att skylten från Sundkvist Skinn numera ockuperar taket står hon kvar här i givakt. Det är ett ovanligt fynd. Av svunna dagars alla kepstaksmackar finns inte många kvar. Men här står hon.

Platsen är dalabyn Malungsfors. Macken har för länge sedan tagits över av andra handelsintressen än bensin. Idag är det som sagt skinn som gäller. En gammal uppstoppad ren står under kepstaket. Vi drar oss till minnes mackmodellens andra namn: Sittande hund. Renen är inte det enda djur här som sett sina bästa dagar.

En kepstaksmack känns igen på att det lutande taket i samma vinkel täcker både hus och pumpö. En funktionell design för många småmackar. Allt under ett tak.

Idag är småmackarna sällsynta och de Sittande hundarna rariteter. Vi funderar på insatsen dessa stationer gjort för det moderna Sverige. Den nya tidens budbärare som dök upp som svampar ur jorden. En gång de mest modernistiska skapelserna som byggts ute på landsbygden. Något som stod ut bland ladugårdar och färbodar.

När civilisationen drog förbi här genom den nya tidens bilar fyllde småmackarna sin funktion som markörer att bygden här runtomkring minsann skulle med. Framtiden skulle hit också. Det fanns moderna människor i Malungsfors.

Vi funderar vidare på hur det är idag. Vilka är dagens moderna markörer? Bor här ännu människor som tror på framtiden?

Den nya tiden har kommit och passerat. Modern bensinförsäljning har lämnat plats för en betyligt äldre naturnäring. Men hon står där. Sittande hunden i Malungsfors.

Malungsfors. En hund sitter kvar. Foto: Henrik Nerlund.

Etiketter: